ثبت نام دانشجویان

نکات

توجه
کارت دانشجویی بین المللی طبق ضوابط سازمان ISIC فقط برای دانشجویان در حال تحصیل صادر می گردد و مبنای تایید هویت دانشجویی، تصویر کارت دانشجویی فرد است.

کارت های دانشجویی ارسال شده به صورت دوره ای از دانشگاه ها مورد استعلام قرار می گیرند و در صورتی که فردی از کارت یا گواهی جعلی استفاده نموده باشد، برابر قوانین به دانشگاه مربوطه و مراجع قضایی اطلاع داده خواهد شد.
همچنین هزینه پرداختی در موارد جعل یا فارغ التحصیل بودن فرد، عودت داده نخواهد شد.

 

  هزینه عضویت و صدور کارت بین المللی دانشجویی 56000 تومان است و پس از تائید مدارک، کارت عضویت برای شما ارسال خواهد شد.

آخرین نوبت ثبت نام در سال 1396 تا ساعت 16 روز 27 اسفند خواهد بود و مرحله بعدی صدور کارت، روز 14 فروردین 1397 صورت خواهد گرفت.