ثبت نام دانشجویان

نکات

توجه
کارت دانشجویی بین المللی طبق ضوابط سازمان ISIC فقط برای دانشجویان در حال تحصیل صادر می گردد و مبنای تایید هویت دانشجویی، تصویر کارت دانشجویی فرد است.

کارت های دانشجویی ارسال شده به صورت دوره ای از دانشگاه ها مورد استعلام قرار می گیرند و در صورتی که فردی از کارت یا گواهی جعلی استفاده نموده باشد، برابر قوانین به دانشگاه مربوطه و مراجع قضایی اطلاع داده خواهد شد.
همچنین هزینه پرداختی در موارد جعل یا فارغ التحصیل بودن فرد، عودت داده نخواهد شد.

 

  هزینه عضویت و صدور کارت بین المللی دانشجویی 170.000تومان است و پس از تائید مدارک، کارت عضویت برای شما ارسال خواهد شد.

(بر اساس حمایت یونسکو به صورت محدود، تا تاریخ 20 نوامبر (29 آبان) 40 هزار تومان از هزینه عضویت دانشجویان در ایران توسط این سازمان تقبل شده و دانشجویان مبلغ 130.000 تومان پرداخت می کنند)