ثبت نام اساتید
نکات

هزینه عضویت و صدور کارت بین المللی اعضای هیات علمی 260.000 تومان است که بر اساس حمایت یونسکو، تا تاریخ 17 اسفند 1397 با مبلغ 185.000 تومان صادر خواهد شد.

برای دریافت هرگونه اطلاعات، با شماره های
02166564575
02166564595
09331301400
09331304748
09331308765
تماس حاصل فرمایید.

پاسخگویی به اعضای محترم هیات علمی مایه مباهات ماست.