ثبت نام اساتید

نکات

هزینه عضویت و صدور کارت بین المللی اعضای هیات علمی 340.000 تومان است.

با توجه به حمایت یونسکو، مبلغ 150 هزار تومان به تعداد محدود تقبل شده است و تا تاریخ 27 اکتبر (در صورت وجود سهمیه) عضویت در سازمان با مبلغ 190.000 تومان امکانپذیر است.

برای دریافت هرگونه اطلاعات، با شماره های
02166564575
02166564595
09331301400
09331304748
09331308765
تماس حاصل فرمایید.

پاسخگویی به اعضای محترم هیات علمی مایه مباهات ماست.