ثبت نام اساتید

نکات

توجه
  هزینه عضویت و صدور کارت بین المللی اعضای هیات علمی 160.000 تومان است.

تاریخ اعتبار کارت هایی که هم اکنون (تا پیش از 10 شهریور) صادر می گردد، تا پایان سال 2018 (10 دی 1397) خواهد بود.