ثبت نام در کمپین هیات علمی دانشگاه ایلام
نکات

کارت بین المللی اعضای هیات علمی، تنها مدرک شناسایی دانشگاهی در سطح جهان است.

به وسیله این کارت، ضمن احراز هویت شما، می توانید از تخفیف مراکز بسیاری در ایران و 130 کشور دنیا برخوردار شوید.

هزینه صدور این کارت برای اعضای محترم هیات علمی دانشگاه در این کمپین

مبلغ 195 هزار تومان است.

(در بخش تصویر کارت دانشجویی، تصویر حکم هیات علمی خود را بارگذاری نمایید)