ثبت نام در سامانه دوره های آموزشی سازمان بین المللی دانشگاهیان
نکات

توجه
کارت دانشجویی بین المللی طبق ضوابط سازمان ISIC فقط برای دانشجویان در حال تحصیل صادر می گردد و مبنای تایید هویت دانشجویی، تصویر کارت دانشجویی فرد است.

کارت های دانشجویی ارسال شده به صورت دوره ای از دانشگاه ها مورد استعلام قرار می گیرند و در صورتی که فردی از کارت یا گواهی جعلی استفاده نموده باشد، برابر قوانین به دانشگاه مربوطه و مراجع قضایی اطلاع داده خواهد شد.
همچنین هزینه پرداختی در موارد جعل یا فارغ التحصیل بودن فرد، عودت داده نخواهد شد.

   هزینه عضویت و صدور کارت بین المللی دانشجویی 130.000 تومان است و پس از تائید مدارک، کارت عضویت برای شما ارسال خواهد شد.


ثبت نام در سامانه